Radawczyk Drugi 36, 21-030 Motycz

Zarząd i Dyrekcja

Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Przedszkole oraz Żłobek-Akademia Malucha w Radawczyku Drugim

Dyrektor
Andrzej Cywinski – dyrektor,  nauczyciel matematyki, informatyki i techniki

Z wykształcenia inżynier, nauczyciel z zamiłowania. Wieloletni dyrektor Gimnazjum im. Wincentego Pola, obecnie także dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej, Przedszkola oraz Żłobka-Akademia Malucha w Radawczyku Drugim.
Nauczyciel dyplomowany z 25-letnim stażem, egzaminator i ekspert na ścieżce awansu zawodowego. Koordynator licznych projektów wymian młodzieżowych, pomysłodawca projektów EFS, realizator projektów krajowych i międzynarodowych.
Jego pedagogiczny talent, zdolności menadżerskie i organizatorskie zostały docenione wieloma nagrodami MEN i Kuratora Oświaty. Swoimi działaniami i sukcesami dzielił się z innymi jako gość radiowych audycji i bohater artykułów prasowych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim.
Swój czas oddaje tym, którzy poszukują wiedzy, nauki i autorytetów, wielokrotnie inspirując młodych ludzi (u których niezwykle ceni wierność własnym przekonaniom) do podejmowania twórczych i niebanalnych wyzwań.
W chwilach wolnych od pracy (gdy już się zdarza) wędruje po górach, spaceruje po nadmorskich plażach. Zimą przyjaźni się z nartami, latem rowerem pokonuje dziesiątki kilometrów. Szczególną miłością darzy kolarstwo, a pasję do tego sportu zaszczepił swoim dzieciom i wielu młodym ludziom.
Bywa,że zagląda do Piwnicy pod Baranami, uwielbia filozofię i psychologię, a czasem cytuje Hamleta. Choć trzeba przyznać, że w przypadku pana Dyrektora odpowiedź na słynne pytanie zdecydowanie brzmi: Być.