Radawczyk Drugi 36, 21-030 Motycz

Rekturacja

Niezbędne dokumenty

karta zgłoszenia
świadectwo szkolne
odpis aktu urodzenia (do wglądu)
zdjęcie do legitymacji
informacja na temat dojazdu do szkoły
inne, ważne z punktu widzenia rodzica, dokumenty