Radawczyk Drugi 36, 21-030 Motycz

Grono pedagogiczne

Katarzyna Baran – nauczyciel matematyki, wychowawca klasy.

Absolwentka matematyki UMCS. Nauczyciel dyplomowany z 20-letnim stażem pracy w zawodzie. Z ogromnym zaangażowaniem stara się zaszczepiać wśród dzieci i młodzieży pasję do nauki matematyki, podejmując różne nieszablonowe działania aktywizujące. W wolnych chwilach przelicza kroki na kilometry, przemierzając ciekawe zakątki Polski i Świata.

Motto: Nie ma rzeczy niemożliwych- są tylko trudne do wykonania. Aleksander Wielki

Brzezińska Maria – logopeda

Chapska Angelina – edukacja przedszkolna

Choina Katarzyna – opiekun w żłobku

Klaudia Czech– nauczycielka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z edukacją w systemie Marii Montessori, wychowawca klasy.  Swoje doświadczenie zdobywała pracując jako opiekun w żłobku oraz nauczyciel świetlicy szkolnej. Posiadając zdobytą wiedzę i kilkuletnie doświadczenie pracuje z uczniami w oparciu o zaufanie, kreatywność, ale też indywidualne podejście do ucznia. Uwielbia kreatywność i swobodę w działaniu, dlatego prowadzi zajęcia z rękodzieła dla uczniów klas I-III. Wierzy, że ruch i zajęcia na świeżym powietrzu doskonale wpływają na efektywną naukę i chęć do pracy. Chętnie bierze udział w uroczystościach i projektach szkolnych, pomagając w ich organizacji. 

W wolnych chwilach kocha wędrówki po górach i wycieczki po pięknych zakątkach, oraz aktywne

spędzanie wolnego czasu. Oprócz ruchu uwielbia pieczenie słodkości.

Mariusz Kałuża  Jest nauczycielem języka niemieckiego od września 1999 roku. Ukończył filologię germańską na KUL-u. Lubi sprawdzone metody nauki języka obcego,  ale także niekonwencjonalne metody, np. poprzez śpiewanie piosenek.  Interesuje się przyrodą, zwłaszcza ptakami, uwielbia śpiewać, recytować i czytać na głos. Pisze wiersze. Myślał o aktorstwie, nie zdecydował się po studiach. Spróbował swoich sił w studium aktorskim, które jednak nie ruszyło z braku chętnych.  Pozostaje więc artystą w duszy. Jeśli znajduje czas, statystuje w filmach i sprawia mu to ogromna frajdę. Bardzo lubi pracę z dziećmi, zwłaszcza ze szkoły podstawowej. W NSP w Radawczyku Drugim pracuje od października 2018 r.

Kanadys Paulina – edukacja przedszkolna

Kania Monika – edukacja wczesnoszkolna

Kapitan Mateusz – geografia

Dorota Karpińska – pracuje jako wychowawca w oddziale przedszkolnym. Ukończyła pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą z animacją sportu i rekreacji, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą i pracę socjalną, pedagogikę przedszkolną i nauczanie wczesnoszkolne.

Jest mamą dwóch urwisów Krzysia i Stasia. W wolnym czasie lubi jazdę na rowerze. Lubi także zajmować się kwiatami i pracami na działce. Jej pasją jest układanie kompozycji kwiatowych dla bliskich i znajomych.

Tadeusz Kozłowski – nauczyciel fizyki
Z wykształcenia magister fizyki, nauczyciel z zamiłowania, mimo że od 2012 roku na wcześniejszej emeryturze nie potrafi rozstać się z pracą z młodzieżą.

W swojej pracy dydaktycznej jako nauczyciel, a później jako wicedyrektor i dyrektor osiągał wiele sukcesów zarówno w pracy dydaktycznej jak i
zarządzaniu, wprowadził innowacje w zakresie systemu kształcenia zawodowego młodzieży (kształcenie modułowe), dzięki którym młodzież osiągała wyższe wyniki w zakresie przygotowania zawodowego. Był
współautorem przygotowania szkoły do uzyskania znaku ISO oraz zorganizował możliwość uzyskiwania certyfikatów potwierdzonych znakiem TUV uznawanych w większości krajów świata, co pozwalało
osobom legitymującym się tym dokumentem, na uzyskiwanie pracy zgodnie z potwierdzonymi w certyfikacie umiejętnościami poza granicami kraju na warunkach pełnoprawnego pracownika.
Pomysłodawca i współtwórca gimnazjum i liceum ogólnokształcącego dla młodzieży z ofertą skierowaną do młodzieży niedostosowanej społecznie, z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym, jak również młodzieży z dysfunkcjami.
Nauczyciel dyplomowany i egzaminator z 39-cio letnim stażem pracy w zawodzie. Całą swoją energię w pracy zawodowej skierował na działania prowadzące do skuteczniejszego przekazywania wiedzy i umiejętności młodzieży szkolnej. Swój czas chętnie oddaje potrzebującym pomocy. Nie stroni od wyzwań i podejmowania twórczych działań.
Jego talent, zaangażowanie w pracę dla młodzieży oraz liczne osiągnięcia nagrodzono wieloma wyróżnieniami i nagrodami, między innymi Prezydenta Miasta Lublin i Kuratora Oświaty.
W czasach pełnej aktywności zawodowej był pasjonatem gier zespołowych, współtworzył drużynę „belfrów”, która rywalizowała w grach zespołowych z reprezentacjami szkoły w koszykówkę, piłkę siatkową, piłkę ręczną, a nawet piłkę nożną. Lubi muzykę, w swojej historii muzycznej jednym z
epizodów był zespół rockowy (grał na gitarze, perkusji i klawiszach).
W chwilach wolnych nie stroni od podróży. Lubi poznawać zarówno ciekawe miejsca w kraju jak i za granicą. Uwielbia wypoczywać nad ciepłym morzem.
Jego motto to: „bądź aktywny, zdobywaj świat, podejmuj wyzwania, miej marzenia i realizuj je”.

Natalia Lipska – Wronka: nauczyciel – opiekun w żłobku.
Ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, a dwa lata później obroniła tytuł magistra ze specjalności Pedagogiki Marii Montessori i zarządzanie oświatą na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. W ostatnim czasie ukończyła kurs z sensoplastyki – trener I stopnia i szkolenie z paluszkowych rozśpiewanek zdobywając nowe doświadczenie.
Na co dzień ciepła, otwarta, kreatywna i zawsze uśmiechnięta. Szybko nawiązuje kontakt z dziećmi. Ogromną satysfakcję daje jej możliwość wspierania dzieci w ich rozwoju i obserwacja małych i wielkich sukcesów jakie osiągają. Do każdego dziecka podchodzi indywidualnie inspirując je do
działania, doświadczania i samodzielnego odkrywania świata.
Praca z najmłodszymi daje jej wiele radości, a uśmiech na twarzy dziecka jest, jak sama mówi, najlepszą nagrodą za cały wysiłek, który wkłada w opiekę nad nimi.
Aktualnie szczęśliwa mama dwójki dzieci: Szymonka i Lilianki. Interesuje się zagranicznymi produkcjami filmowymi.

Łabędzka Agnieszka – religia

Agnieszka Ładziak – nauczyciel języka angielskiego

Absolwentka Politechniki Lubelskiej. Zaawansowana znajomość języka angielskiego poświadczona certyfikatami: Certificate in Advanced English, wydawanym przez University of Cambridge Local Examinations Syndicate oraz English for Business Certificate, wydanym przez London Chamber of Commerce and Industry. Przygotowanie pedagogiczne uzyskała na studiach podyplomowych. Nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi na różnych poziomach zaawansowania. Wierzy, że edukacja powinna poszerzać horyzonty – poprzez ciekawość, chęć uczenia się i odwagę korzystania z wiedzy można zmieniać siebie i świat. Wykorzystuje materiały i narzędzia do efektywnej nauki, inspiruje i rozbudza ciekawość uczniów, wspiera pomysły i inicjatywy dzieci. W życiu prywatnym energię i czas inwestuje w to, co kocha najbardziej – rodzinę, przyjaciół, ogród, ciekawe książki, wykłady i publikacje oraz muzykę.

Motto:   Never give up! – Nigdy się nie poddawaj!

Elżbieta Nowak Nauczycielka informatyki, wiedzy o społeczeństwie  i historii. Wychowawca.

W pracy próbuje pozostawiać uczniom przestrzeń do samodzielnego myślenia, dyskusji i wyrażania swojego zdania. Do swoich uczniów stara się podchodzić z dużą dozą empatii.

Lubi zmiany, kiedy dużo wokół się dzieje i może mieć wpływ na te zmiany. Te zmiany to działania, które są związane z edukacją pozaformalną: projekty takie jak wymiana młodzieży – kiedy pod pretekstem tworzenia np. spektaklu teatralnego bliżej się poznajemy i wiele się od siebie wzajemnie uczymy; działania pomocowe – jak Szlachetna Paczka, które sprawiają, że stajemy się szczęśliwi szczęściem obdarowanych; różnorodne działania w Stowarzyszeniu Skaut – jak organizacja kolonii – gdzie opracowując program przygotowuję gry i zabawy, sama świetnie się bawię.

Lubi też mieć coś stałego, a stałą w jej życiu jest rodzina: mąż, troje kochanych i  inspirujących dzieci i zawsze towarzyszące im jakieś zwierzaki:)

Chciałaby rozwijać swoje pasje związane z poznawaniem nowych miejsc. Podróże sprawiają, że czuje się obywatelem świata, kiedy na chwilę nie korzystając z map i nawigacji wtapia się w nieznane miasto. Stara się doceniać wartość zarówno dobrych, jak i złych życiowych doświadczeń – każde z nich niosą ze sobą naukę. Jej motto życiowe: spokojnie – nie ma sytuacji bez wyjścia.

Krystyna Rzucidło – nauczyciel religii w Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Radawczyku Drugim i Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Czółnach.

Absolwentka teologii na KUL, studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki. Nauczyciel dyplomowany. Wrażliwa na potrzeby ludzi ubogich i potrzebujących. Jej inicjatywy o profilu charytatywnym łączą uczniów z obu placówek, angażują środowiska lokalne i wykraczają poza granice Polski. Prowadzone przez nią Koło Misyjne aktywnie wspiera budowę Przytuliska dla bezdomnych kobiet i matek z dziećmi we Lwowie. Od lat zaangażowana w edukację pozaformalną wspierała działania międzynarodowe realizowane z młodzieżą z Donbasu w Przemyślu, polsko-litewskie w rejonie Sirvintos oraz o charakterze job shadowing w Monflanquin we Francji.  

Wciąż zgłębia wiedzę teologiczną w ramach szkoleń na Wydziale Katechetycznym. W ramach dokształcania odwiedziła Ziemię Świętą, Portugalię i Hiszpanię. 

Dzięki jej zaangażowaniu wielu uczniów poznawało Biblię, a w konkursach biblijnych zdobywało nagrody i wyróżnienia. Bardzo zależy jej na tym, aby dzieci coraz bardziej poznawały Pana Boga i świadomie odpowiadały na Jego miłość.

Prywatnie lubi rośliny i pracę w ogrodzie. Dużo czasu spędza w kuchni, a jej wypieki nierzadko zdobią stoły podczas ważnych uroczystości okolicznościowych i rodzinnych zachwycając smakiem oraz wyglądem. Działając w ukryciu nigdy nie odmówi pomocy.

Beata Siedacz – nauczycielka muzyki

Absolwentka Wydziału Artystycznego UMCS- Edukacja  Artystyczna w zakresie sztuki muzycznej z wiedzą o kulturze, Społecznego Ogniska muzycznego Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Lublinie w klasie fortepianu oraz  Szkoły Muzycznej II st. im. Witolda Lutosławskiego w Lublinie w klasie trąbki. Od kilku lat nauczycielka muzyki w szkołach podstawowych oraz prowadząca klasę fortepianu, trąbki oraz śpiewu w jednym z lubelskich ognisk muzycznych. Współpracuje z wieloma zespołami oraz orkiestrami dętymi na terenie całego województwa. Obecnie również studentka Wydziału Jazz i muzyka estradowa na UMCS, nauczyciel w Rock Music School i ognisku muzycznym „Meluzyna”. W naszej szkole od 2017 roku pracuje jako nauczyciel muzyki oraz prowadzi zajęcia takie jak: rytmika (żłobek, przedszkole i klasa „0”), chór i zespół muzyczny.

Skiba Justyna -biologia, chemia

Lidia Skubisz – absolwentka filologii polskiej UJ, Kolegium Nauczycielskiego w Przemyślu, pogłębiająca wiedzę z zakresu teologii, psychologii i nauk o rodzinie na KUL. Dyplomowany nauczyciel j. polskiego, oligofrenopedagog, twórca teatralny, reżyser. Wieloletnie doświadczenie jako pomysłodawca, autor jak i realizator wymian międzynarodowych oraz polonijnych młodzieży. Założycielka wyróżnianego podczas ogólnopolskich przeglądów teatru Maskarada, wystawiającego często w składzie międzynarodowym spektakle własnego autorstwa w Polsce i zagranicą.

Zafascynowana działaniami artystycznymi, wyzwalającymi bogactwo osobowości zaangażowanych. Schemat biurka i ławki uważa za niewystarczający w procesie kształcenia w szkole XXI w. Edukację pozaformalną ceni bardziej niż tradycyjną, uważając ją za niedościgłą mistrzynię skuteczności przez przeżycie i tworzące się wówczas więzi. 

Szanuje dialog międzykulturowy, ekumenizm oraz wszelkie inicjatywy społeczne prezentujące wspólnotę – mądrość ludzkiego ducha. Zaprzyjaźniona z organizacjami pozarządowymi, dzięki którym może realizować szalone marzenia młodych ludzi i swoje. Ceni autentyczność w wyrażaniu myśli, uczuć i gestów.

Prywatnie Pani Matka najcudowniejszych we wszechświecie i najbardziej skrajnych indywidualności, które postrzega jako najczulszy uśmiech losu -najważniejsze projekty swojego życia.

Szabat Magdalena – wychowanie do życia w rodzinie

Ewelina Tkaczyk –  nauczyciel j. polskiego, „pani z biblioteki”, wychowawca klasy IV.

Absolwentka polonistyki na KUL ze specjalizacją nauczycielską, dodatkowo studiowała edytorstwo, by o książkach oraz procesie ich powstawania i wydawania wiedzieć jak najwięcej. Zakochana z wzajemnością w literaturze, zwłaszcza w opowieściach, które określić można mianem „epickich” (zarówno licencjat jak i praca magisterska dotyczyły problematyki powieści historycznych). Miłością tą stara się zarazić swoich uczniów, wskazując im szereg nawiązań, symboli i motywów krążących w świecie popkultury. Według niej w pracy w szkole najważniejsze słowo to „relacja” – wyznając zasadę mówiącą, że „każda lekcja to przygoda” stara się nad relacjami w klasie intensywnie pracować, by proces edukacyjny przebiegał przyjemnie i bezboleśnie. 

Prywatnie lubi zgłębiać wiedzę filmoznawczą, dreptać po górach, grać na gitarze, namiętnie czytać reportaże, powieści historyczne i fantasy, dbać o ogródek z kwiatami.

Robert Wilk – nauczyciel wychowania fizycznego

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, nauczyciel dyplomowany od 29 lat związany z oświatą. Pracę zawodową ściśle łączy z własnymi zainteresowaniami takimi jak: gry zespołowe, lekkoatletyka, kolarstwo, turystyka piesza i rowerowa. Uczestnik półmaratonów warszawskich i lubelskich w latach 2008 – 2012 oraz maraton warszawski w 2012 r.

Winnicka Urszula – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog.

Doświadczenie zdobywała pracując jako wychowawca w świetlicy środowiskowej oraz nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Umiejętności, wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas studiów czy licznych szkoleń, wykorzystuje podczas codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą. W edukacji stawia przede wszystkim na naukę przez zabawę. Bierze udział w różnych projektach edukacyjnych i konkursach. Dzięki jednemu z nich – „Siegra-siema” – udało się pozyskać nagrody dla naszej świetlicy szkolnej. Lubi podróżować. Wolne chwile z chęcią wykorzystuje na pływalni, spacerach lub czytaniu książek Paulo Coelho. W codziennej pracy kieruje się mottem J. Korczaka: „W wychowaniu kieruję się sercem. Patrzę na dziecko sercem. Dostrzegam serce w dziecku i dziecko w sercu. Jego i swoim.” Bez wątpienia, kocha swoją pracę!

Wróblewska Agnieszka – plastyka

Magdalena Ziółkowska– Nauczyciel-Opiekun w Żłobku.

Absolwentka Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej. W pracy z dziećmi stawia na samodzielne dochodzenie do wiedzy, doświadczenie i eksperymentowanie. Podczas zajęć z dziećmi nie boi się ubrudzić i nabałaganić. Do swoich wychowanków stara się podchodzić z empatią i zrozumieniem, wie że w każdym dziecku kryją się talenty, a rolą Nauczyciela jest pomoc w ich rozwijaniu.

W życiu prywatnym jej dwie największe pasje to córka Malwinka i syn Adaś. Kocha dobre książki