Radawczyk Drugi 36, 21-030 Motycz

Dożywianie

Opłaty za dożywianie w klasach 0-8 prosimy wpłacać wyłącznie na podany poniżej rachunek bankowy. Koszt wyżywienia w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 7 zł/dzień.

Płatności należy dokonywać najpóźniej do 10. dnia danego miesiąca, którego zapłata dotyczy.

Dane do przelewu:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa  
w Radawczyku Drugim,

Radawczyk Drugi 36, 21-030 Motycz

Bank Pekao S.A.

UWAGA od 01 stycznia 2024 r. nastapiła

ZMIANA NUMERU KONTA:

09 1240 1503 1111 0011 1865 6624

W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka, rodzaj opłaty oraz miesiąc za jaki dokonano wpłaty, np. Anna Nowak – dożywianie za m-c luty.

INFROMACJA

Wyłącznym warunkiem odliczenia opłat za wyżywienie jest zgłoszenie nieobecności dziecka (wiadomość wysłana do Sekretariatu tylko za pośrednictwem dziennika elektronicznego) do godziny 8.00, pierwszego dnia nieobecności. Brak zgłoszenia w odpowiednim czasie skutkuje ponoszeniem opłaty za posiłek, mimo nieobecności dziecka. W przypadku prawidłowo zgłoszonej nieobecności dziecka w szkole, dni nieobecności są odliczane od opłaty w kolejnym miesiącu.

Osoby, które nie dokonają terminowej opłaty, nie będą objęte dożywianiem.

W podanych kwotach wyżywienia uwzględniono już przerwy świąteczne, ferie zimowe oraz inne dni wolne w roku szkolnym 2023/2024.

MIESIĄC KLASY 1-8
WRZESIEŃ 133 zł
PAŹDZIERNIK 154 zł
LISTOPAD 133 zł
GRUDZIEŃ 112 zł
STYCZEŃ 126 zł
LUTY 98 zł
MARZEC 133 zł
KWIECIEŃ 126 zł
MAJ 105 zł
CZERWIEC 98 zł