Radawczyk Drugi 36, 21-030 Motycz

Polonijna wymiana młodzieży: Dwukropek– kulturalnie z Szymborską.

To już kolejna inicjatywa w gminie Konopnica, kiedy wspólne działania jednoczą młodych Polaków z różnych miejsc świata, tworząc wspólnotę i głębokie relacje przyjaźni nie tylko miedzy uczestnikami, ale również instytucjami. Wcześniej projekty: Polska i Polonia- piękniejsze ja! (Polska-Ukraina, Polska-Anglia), Ważny jest człowiek -Teatr i taniec dla Ireny cz. 1 i 2 (Polska- Ukraina). Pryłuki, Kijów, Londyn, Warszawa… Gimnazjum im. W. Pola w Radawczyku Drugim, Szkoła Podstawowa im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Radawczyku Drugim… Stowarzyszenie Skaut współpracuje od lat z wieloma instytucjami polonijnymi organizując wymiany autorskie współfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, program: Rodzina polonijna.

Tym razem Chicago!

,,Uczestniczenie w projekcie było jednym z najlepszych przeżyć w moim życiu,  nauczyłam się kilku nowych rzeczy oraz poznałam wiele wspaniałych osób. Jestem pewna, że będę pamiętać ten tydzień przez długi czas.” -Ala kl. 8

„W projekcie najbardziej podobała mi się integracja z innymi, poznałem nowe wspaniałe osoby, które zawsze zostaną w mojej głowie. Mam nadzieję, że będę miał okazję odwiedzić ich w ich własnych domach. Ten tydzień to był chyba najszybszy tydzień w moim życiu.” – Błażej kl. 8

,,(…) mogliśmy poznać wspaniałe osoby, odwiedziłam miejsca, w których nie byłam. Mogliśmy pokazać komuś, że w polskiej szkole jest inaczej niż w amerykańskiej.

To była niesamowita przygoda. Mogłam znowu przeżyć teatr cieni, tylko że z innym osobami.

Nigdy tego nie zapomnę i nie zapomnę tych cudownych ludzi, dzięki którym ten projekt był cudowny.”- Martyna kl.6

Realizacja inicjatywy o tytule zaczerpniętym z nazwy tomiku Wisławy Szymborskiej „Dwukropek” uwzględniła wielowymiarowe działania artystyczne związane z 100 rocznicą urodzin noblistki. Założeniem było wspieranie przez Stowarzyszenie Skaut współpracy pomiędzy Polską Szkołą im. Świętego Brata Alberta Chmielowskiego w Chicago a Niepubliczną Szkołą Podstawową z Oddziałem Przedszkolnym w Radawczyku Drugim. Tygodniowe aktywności realizowane w formie międzyszkolnej wymiany młodzieży miały miejsce w Polsce, głównie w miejscu funkcjonowania Niepublicznej Szkoły Podstawowej. Projekt doskonalił umiejętności posługiwania się językiem polskim. Obejmował m.in. warsztaty językowe – udział w lekcjach z zakresu języka polskiego i historii. W ten sposób rozszerzono zasięg działań, włączając w nie pozostałe środowisko szkolne.

Ponadto młodzież wzięła udział w warsztatach teatralnych prowadzonych przez instruktorów szkolnego teatru MaskaRada. W konsekwencji, uczestnicy stworzyli w formie teatru cienia  przekład intersemiotyczny wiersza poetki ,,Gawęda o miłości ziemi ojczystej”.

Finałem uczyniono wydarzenie kulturalne poświęcone noblistce: wieczornicę Jestem i patrzę. Szymborską zaprezentowano w 3 odsłonach: muzycznej, deklamacyjnej, teatralnej.

Konkurs recytatorski ponownie włączył w projekt polonijny szerokie grono środowiska lokalnego, 15 uczestników w kategorii kl. I -III oraz IV-VIII zaprezentowało kulturę żywego słowa na bardzo wysokim poziomie. Amerykańskie dolary i nagrody rzeczowe z pewnością uszczęśliwiły zwycięzców. Występ chóru wzbogacił uroczystość wypracowanym utworem poetyckim w interpretacji muzycznej, zaś kwartet smyczkowy Anima poruszył słuchaczy emanacją kultury wysokiej. Teatr MaskaRada (tym razem włączający Amerykanów polskiego pochodzenia) w swojej konwencji, pantomimicznie ukazał polskość – jej bogactwo złożone z różnorodnych sytuacji i kontrastujących ze sobą doświadczeń oraz jej piękno – jednoczącą siłę, wspólnotę. Spektakl przemawiał grą gestu, światła, muzyki, ruchu i  symboli.

Wydarzenie uświetnił p. Łukasz Konopa  przedstawiciel Instytutu Rozwoju Języka Polskiego
im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Wyrażając uznanie dla organizatorów i uczestników wydarzenia, zachęcał do dzielenia się bogactwem jakim jest polskość.

 Poznanie historii i kultury Polski oraz jej wielu miejsc takich jak Kazimierz Dolny, Lublin, Warszawa… zwiedzenie Sejmu RP to wielkie przeżycie zwłaszcza dla uczestników polonijnych, którzy odwiedzili ojczyznę rodziców po raz pierwszy.

Podczas artystycznego zakończenie projektu głos zabrała p. Marta Kiedrowicz – dyr. Szkoły Podstawowej w Nowej Jedlance, dzieląc się wrażeniami z realizacji projektu: „Łączy nas przeszłość, jednoczy nas przyjaźń” w ramach polsko-litewskiej wymiany młodzieży, w której uczestniczyli uczniowie szkoły w Radawczyku Drugim oraz podkreślając wartość edukacji pozaformalnej.

Wzruszającej wypowiedzi p. Marzeny Klimek – dyrektor Polskiej Szkoły im. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Chicago nie da się zapomnieć. Jej słowa o zaufaniu do organizatorów, satysfakcja ze współpracy i wypracowanej wspólnoty okazały się spełnieniem dla wielu osób zaangażowanych w tę niezwykle intensywną i bogatą w treści inicjatywę.

O idei, powstawaniu programu wymiany, budowaniu partnerstwa oraz słowa podziękowania wybrzmiały z ust  p. Elżbiety Nowak – prezes Stowarzyszenia Skaut. Gospodarz wydarzenia- dyr. Andrzej Cywiński ponownie wyraził uznanie i otwarcie placówki na tak wartościowe partnerstwa.

„Życie składa się z powitań i pożegnań”, jednak partnerzy  spotkania już szukają rozwiązań na kontynuację działań po drugiej stronie oceanu.

Stowarzyszenie Skaut poszerza spektrum działań w zakresie edukacji pozaformalnej. Pozyskanie akredytacji w programie Erasmus plus  w sektorze młodzieży jako certyfikatu jakości, zagwarantowało przepustkę finansową na realizację wymian międzynarodowych na lata 2023-2027. Główne działania kierowane są do dzieci i młodzieży. Mają na celu oferowanie wsparcia, które przyczyni się do włączania społecznego i różnorodności, dialogu międzykulturowego, równości szans i praw człowieka. Proces przygotowawczy trwa.

Comments are closed.