Radawczyk Drugi 36, 21-030 Motycz

HARMONOGRAM SPOTKAŃ  Z  RODZICAMI

Rok szkolny  2020/2021

  • Spotkanie informacyjne – 15 września godz. 17.30
  • Spotkanie informacyjne – 18 listopada 17.30
  • Spotkanie informacyjne – 17 grudnia godz. 17.30

(Informacja o proponowanych ocenach semestralnych i zagrożeniach)

  • Półroczne spotkanie informacyjne – 27 stycznia godz. 17.30
  • Spotkanie informacyjne – 18 marca godz. 17.30
  • Spotkanie informacyjne – 20 maja 17.30

(Informacja o proponowanych ocenach końcowo rocznych i zagrożeniach)

Dodatkowe dni wolne:

14.10.2020 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przedszkole czynne do godz. 15.00.

2.11.2020 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Szkoła i przedszkole nieczynne.

18.12.2020 Świetlica i przedszkole czynne do godz. 14.00.

23-24.12, 27-31.12.2020 Przedszkole nieczynne.

4-5.01.2020 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, szkoła i przedszkole nieczynne.

1-7.02.2020 Przedszkole czynne do godz. 15.00.

8-12.02.2020 Przedszkole nieczynne.

31.03.2021 Świetlica i przedszkole czynne do godz. 14.00.

1-2.04, 6.04.2021 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Przedszkole nieczynne.

30.04.2021 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

4.05.2021 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Szkoła i przedszkole nieczynne.

25-27.05.2021 Egzamin ósmoklasisty. Szkoła nieczynna, przedszkole i świetlica czynne do godz. 15.00.

4.06.2021 Szkoła i przedszkole nieczynne.

25.06.2021 Zakończenie roku szkolnego.

28.06-31.07.2021 Przedszkole czynne do godz.15.00.

Dyżury