Radawczyk Drugi 36, 21-030 Motycz

HARMONOGRAM SPOTKAŃ  Z  RODZICAMI

Rok szkolny  2023/2024

  • Spotkanie informacyjne – 12 września godz. 16.30 i 17.30
  • Zebranie z rodzicami klasy IV-VIII  – 27 października godz.16.30
  • Spotkanie informacyjne – 21 grudnia godz. 16.30 (I-III) i 17.30 (IV-VIII)

 (Informacja o proponowanych ocenach semestralnych i zagrożeniach) 

  • Półroczne spotkanie informacyjne – 13 lutego godz. 16.30 (I-III) i 17.30 (IV-VIII)
  •  Zebranie z rodzicami klasy IV-VIII   – 21 marca 16.30
  • Spotkanie informacyjne – 14 maja  godz. 16.30 (I-III) i 17.30 (IV-VIII)

 (Informacja o proponowanych ocenach końcoworocznych i zagrożeniach) 

 

Dni wolne Szkoła i Przedszkole:

 2.11. – 3.11.2023 r.: Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

(3.11 dzień wolny za święto 11.11.2023 r.)

23.12.2023 – 01.01.2024 r. – zimowa przerwa świąteczna (dni wolne w Przedszkolu)

02.01.2024 r.: Dzień wolny za święto 06.01.2024 r., Trzech Króli (dzień wolny w Przedszkolu)

28.03 – 02.04.2024 r. – wiosenna przerwa świąteczna (dni wolne w Przedszkolu)

29.04 – 30.04.2024 r.: Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. (dni wolne w Przedszkolu)

02.05.2024 r.: Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (dzień wolny w Przedszkolu)

14.05 – 16.05.2024 r. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

(egzamin ósmoklasisty, Przedszkole pracuje)

31.05.2024 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (dzień wolny w Przedszkolu)

Dyżury