Radawczyk Drugi 36, 21-030 Motycz

Dożywianie

Opłaty za dożywianie prosimy wpłacać wyłącznie na podany poniżej rachunek bankowy.

Koszt wyżywienia w roku szkolnym 2021/2022 to 5 zł/dzień.

Płatności należy dokonywać najpóźniej do 10. dnia danego miesiąca, którego zapłata dotyczy.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym
w Radawczyku Drugim,

Radawczyk Drugi 36, 21-030 Motycz

Bank Pekao S.A.

Nr konta:

53 1240 2496 1111 0010 8768 4828

W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka, rodzaj opłaty oraz miesiąc za jaki dokonano wpłaty, np. Anna Nowak – dożywianie za m-c luty.

INFROMACJA

Wyłącznym warunkiem odliczenia opłat za wyżywienie jest zgłoszenie nieobecności dziecka (wiadomość wysłana do Sekretariatu za pośrednictwem dziennika elektronicznego) do godziny 8.30, pierwszego dnia nieobecności. Brak zgłoszenia w odpowiednim czasie skutkuje ponoszeniem opłaty za posiłek, mimo nieobecności dziecka. W przypadku prawidłowo zgłoszonej nieobecności dziecka w szkole, dni nieobecności są odliczane od opłaty w kolejnym miesiącu.

Osoby, które nie dokonają terminowej opłaty, nie będą objęte dożywianiem.

MIESIĄC KWOTA
WRZESIEŃ 95 zł
PAŹDZIERNIK 95 zł
LISTOPAD 95 zł
GRUDZIEŃ 80 zł
STYCZEŃ 80 zł
LUTY 50 zł
MARZEC 115 zł
KWIECIEŃ 85 zł
MAJ 85 zł
CZERWIEC 75 zł
Ostatnie wpisy