Radawczyk Drugi 36, 21-030 Motycz

Dożywianie

Opłaty za dożywianie w klasach 0-8 prosimy wpłacać wyłącznie na podany poniżej rachunek bankowy. Koszt wyżywienia w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 7 zł/dzień.

Płatności należy dokonywać najpóźniej do 10. dnia danego miesiąca, którego zapłata dotyczy.

Dane do przelewu:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa  
w Radawczyku Drugim,

Radawczyk Drugi 36, 21-030 Motycz

Bank Pekao S.A.

UWAGA od 01 stycznia 2024 r. nastapiła

ZMIANA NUMERU KONTA:

09 1240 1503 1111 0011 1865 6624

W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka, rodzaj opłaty oraz miesiąc za jaki dokonano wpłaty, np. Anna Nowak – dożywianie za m-c luty.

INFROMACJA

Wyłącznym warunkiem odliczenia opłat za wyżywienie jest zgłoszenie nieobecności dziecka (wiadomość wysłana do Sekretariatu tylko za pośrednictwem dziennika elektronicznego) do godziny 8.00, pierwszego dnia nieobecności. Brak zgłoszenia w odpowiednim czasie skutkuje ponoszeniem opłaty za posiłek, mimo nieobecności dziecka. W przypadku prawidłowo zgłoszonej nieobecności dziecka w szkole, dni nieobecności są odliczane od opłaty w kolejnym miesiącu.

Osoby, które nie dokonają terminowej opłaty, nie będą objęte dożywianiem.

W podanych kwotach wyżywienia uwzględniono już przerwy świąteczne, ferie zimowe oraz inne dni wolne w roku szkolnym 2023/2024.

MIESIĄC KLASY 1-8
WRZESIEŃ 133 zł
PAŹDZIERNIK 154 zł
LISTOPAD 133 zł
GRUDZIEŃ 112 zł
STYCZEŃ 126 zł
LUTY 98 zł
MARZEC 133 zł
KWIECIEŃ 126 zł
MAJ 105 zł
CZERWIEC 98 zł
Ostatnie wpisy