Radawczyk Drugi 36, 21-030 Motycz

Gimnazjum i Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Radiu Lublin

Wydaje się to niemożliwe, a jednak 10 godzin w szkole dla uczniów staje się normą. Kilka razy w tygodniu z własnej woli, tworzymy spektakl i niepodważalny rozwój. 

W listopadzie Gimnazjum im. Wincentego Pola i Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy wsparciu Stowarzyszenia Skaut kontynuowały działania październikowego projektu polonijnego: Ważny jest człowiek! Teatr i taniec dla Ireny… (organizator Stowarzyszenie Skaut z dotacji MEN). Wystawienie spektaklu przy honorowym patronacie Lubelskiego Kuratorium Oświaty, Gminy Konopnica, Fundacji Teresianum odbyło się 29 listopada br. w Studio im. Budki Suflera Polskie Radio Lublin. Rangę wydarzeniu nadała obecność m.in. przedstawicieli Kuratorium Oświaty, przedstawicieli organów prowadzących obu szkół: Prezesa Fundacji Teresianum pana Marka Czerneckiego, Wójta Gminy Konopnica pana Mirosława Żydka, radnych Gminy Konopnica. Publiczność stanowiła społeczność wielu szkół fundacyjnych. Widzowie na stojąco dziękowali aktorom za występ.

W marcu następnego roku grupę teatralną wyróżniono podczas X Ogólnopolskiego Przeglądu Form Teatralnych inspirowanych myślą Jana Pawła II  w Lublinie.

Efekty powyższych działań są niemierzalne. Edukacja przez sztukę pozostawiła głęboki ślad w osobowości młodych ludzi.

Comments are closed.
Ostatnie wpisy