Radawczyk Drugi 36, 21-030 Motycz

Klasyka w teatrze rodzinnym – kolejny projekt artystyczny

Teatry rodzinne to niewątpliwie fenomen w kulturze współczesnej. Tym razem konwencja teatru cieni wzbogacona została narracją polsko-litewską zaczerpniętą z dorobku działającego w Radawczyku Drugim Teatru MaskaRada, który od 2013 r. rozwija talent dzieci i młodzieży z Gminy Konopnica. Tegoroczne wyzwanie dotyczyło związanego z Litwą dramatu romantycznego – Dziadów wileńsko-kowieńskich A. Mickiewicza.

Wieloaspektowość inicjatywy dostarczyła nam – organizatorom wielu pozytywnych emocji. Dostrzegamy jak wspaniale rodzice, niekiedy nawet dziadkowie wspierają działania swoich dzieci, stają się partnerami w tworzeniu. Imponujący nieudawany, żywy wzorzec przyjaźni i wsparcia. Dziękujemy Państwu za to. Jak widać w każdej sytuacji (nawet ograniczeń) można tworzyć sztukę, ale co najważniejsze – wrażliwość i relację, której owoce mamy zaszczyt udokumentować. Dla szkoły i dla uczestników zostawiamy tę kartę z kalendarza, niezatartą pamiątkę więzi i dialogu międzypokoleniowego.

Tutaj edukacja pozaformalna to nie tylko znajomość zawartej w podstawie programowej klasyki A. Mickiewicza. To także wyczucie słowa, jego zrozumienie, przełożenie na obraz oraz sytuację, przekaz… – towarzysze tej zabawy stają się bezcenni i nie myślimy jedynie o tych, którzy z nami bezpośrednio zagrali. Zaplecze techniczne, lokalowe, zaopatrzenie w materiały na rekwizyty – liczy się pomoc w każdej sferze. Osoby zaangażowane są odpowiedzią, drogowskazem jak wspierać będąc rodzicem, babcią, przyjacielem.

Comments are closed.
Ostatnie wpisy