Radawczyk Drugi 36, 21-030 Motycz

Aniołkowe Granie

Mamy ogromny zaszczyt oraz przyjemność po raz pierwszy brać udział w projekcie Aniolkowe Granie! Aniołkowe Granie jest to Ogólnopolski Projekt Edukacyjny wspierający ideę rodzicielstwa zastępczego. Celem Projektu jest propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego wśród dzieci, młodzieży, rodziców i placówek edukacyjnych. Jednym z elementów Projektu jest koncert charytatywny dedykowany dzieciom z rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i pogotowi opiekuńczych, w czasie którego przedstawiciele szkół i przedszkoli wręczają paczki z upominkami wychowankom z rodzinnych form pieczy zastępczej. Forma koncertu jest tak opracowana, aby przez zabawę dzieci uwrażliwiały się na losy rówieśników, którzy z różnych życiowych powodów znaleźli się w placówkach opiekuńczych. Zachęcamy Państwa do włączenia się w ten piękny i szczytny cel! Wspieramy Pogodny Dom Dziecka w Lublinie! Zebrane dary przekażemy podczas Wigilii Szkolnej.

Comments are closed.
Ostatnie wpisy