Radawczyk Drugi 36, 21-030 Motycz

Zaproszenie dla rodziców i uczniów!

Świąteczne spotkanie online, podczas którego prezentowane będą Jasełka odbędzie się we wtorek  22.12.2020 r. według następującego harmonogramu: klasy 1-3 godz. 8:50-9:35; klasy 4-6 godz. 10:35-11:20;  klasy 7,8 godz. 11:50-12:35.

Pozostałe lekcje w kl. 4-8 odbywają się według planu, w kl. 1-3 o organizacji zajęć decyduje wychowawca.

Udział w spotkaniu będzie możliwy za pośrednictwem szkolnej platformy edukacyjnej G-Suite – w odpowiedzi na zaproszenie w kalendarzu lub na poczcie email. W celu zalogowania się rodziców na platformę prosimy o korzystanie z kont dzieci.

Comments are closed.